INSPECCIONS TÈCNIQUES

Per embarcacions de 6 metres o més d'eslora.

Quan parlem d'embarcacions de 6 m o més d'eslora, també hem de tenir en compte la necessitat de realitzar la inspecció tècnica.

Aquestes inspeccions que cal realitzar cada 5 anys, consten dels següents passos, i necessiten la següent documentació:

- L'inspector en qüestió, inspecciona i verifica l'estat de l'embarcació en els seus dos escenaris possibles, a l'aigua, i en sec.

- Comprovarà que disposem de tot el material de seguretat en perfecte estat, en funció de la nostra zona de navegació.

- Finalment farà una revisió genèrica de l'estat de la nostra embarcació.

Si tot és correcte i no hi ha res a subsanar, l'inspector donarà per realitzada la inspecció i ens posarà segell, signatura, i data de la propera inspecció en el nostre document.

 

                    

 

 

 

ENVIÏ'NS LES SEVES DADES I L'AJUDAREM AMB TOT EL TRÀMIT!