LASAI

Hi ha una altra manera de navegar. Sense soroll, ni emissions. Amb LASAl. Perquè la tecnologia solar i elèctrica fan dels nostres vaixells una opció sostenible i respectuosa amb el mar. Navegar en calma, per arribar més lluny que ningú