GROUPE BENETAU DESVETLLA EL SEU PRIMER BARCO MOTOR AMB FOIL!!

19/02/2019
Després de fer de Figaro Beneteau 3, el primer vaixell de sèrie equipat amb làmines, el Grup Beneteau signa una nova innovació i presenta el seu concepte de vaixell de motor equipat amb
làmines. Fruit d'un treball col·laboratiu, aquest prototip únic obre el camí cap a una nova era de navegació.