IRON BOATS

Amb el perfil únic del parafangs i les superfícies facetades, inspirades en els vaixells i avions moderns, se li va donar a IRON el seu propi caràcter. Fins i tot quan estan atracats, els vaixells de motor IRON segueixen sent la seva presència.